Угода про захист персональних даних

ТОВ "Валіон Харків" (далі - Компанія) розуміє важливість забезпечення конфіденційності та недоторканності Персональних даних фізичних осіб і вживає заходів щодо захисту будь-якої інформації, яку надають фізичні особи.

Дана Угода визначає порядок обробки Ваших (далі - Користувач) персональних даних отриманих під час використання (відвідування) веб - сайту valion.estate. Угода розроблена відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" від 1 червня 2010 року № 2297-VI.

1. Визначення термінів

- Персональні дані - відомості або сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована;

- Обробка персональних даних - будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптація, зміна, поновлення, використання та поширення (розповсюдження, реалізація, передання), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем;

- Розпорядник персональних даних - фізична або юридична особа, якій володільцем персональних даних або законом надано право обробляти ці дані від імені володільця;

- Бланк - електронний реєстраційний документ, розміщений на Сайті для заповнення Користувачем, під час заповнення якого Користувач надає свою згоду на обробку (накопичення, реєстрацію, збирання, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання, поширення, знеособлення, знищення) Адміністрацією будь-яких даних Користувача, зокрема персональних, відповідно до умов цієї Угоди та законодавства України.

- Cookie - фрагмент даних, створений програмно-апаратним комплексом, на якому розміщений Сайт, і збережений у комп'ютері Користувача у формі одного або декількох файлів. Cookie не містять Персональних даних і їх завантаження в комп'ютер Користувача може бути заблоковане користувачем у будь-який момент.

- Сайт - інтернет-сайт valion.estate, включно з усіма його субдоменами, які перебувають під організаційним контролем Компанії.

2. Предмет угоди

2.1 Дана угода є договором приєднання в розумінні статті 634 Цивільного кодексу України.

2.2 Дана угода визначає порядок обробки (накопичення, реєстрація, збір, зберігання, адаптування, зміна, відновлення, використання, поширення, знеособлення, знищення) Персональних, а також інших даних Користувача, отриманих Компанією під час використання Користувачем сайту.

2.3 Для того щоб користуватися Сайтом, Користувач зобов'язаний висловити свою згоду з умовами цієї Угоди.

2.4 Компанія залишає за собою право розкривати персональні дані будь-яким іншим суб'єктам господарювання, що використовують на законних підставах торговий знак "VALION", якщо це буде необхідно для виконання запитів суб'єктів персональних даних.

2.5 Заповнюючи реєстраційну форму на Сайті, Користувач висловлює свою повну згоду з умовами цієї Угоди, добровільно надає Компанії свої Персональні дані, а також надає Компанії право обробляти Персональні дані Користувача на умовах цієї Угоди та чинного законодавства України.

2.6 Дана Угода не регулює обробку Персональних даних Користувача і Компанія не несе відповідальності за обробку Персональних даних Користувача іншими суб'єктами господарювання, що не перебувають у володінні або під керівництвом Компанії, а також фізичними особами, які не є працівниками Компанії, навіть якщо Користувач отримав доступ до сайтів, товарів або послуг цих осіб за допомогою Сайту.

2.7 Метою Обробки Персональних та інших даних Користувача є необхідність ідентифікувати Користувача під час використання ним Сайту і сервісів, які пропонує Компанія, а також для встановлення контакту з Користувачем з метою можливого надання в майбутньому послуг, що надаються Компанією. Крім того, Персональні дані можуть частково або повністю використовуватися для стимулювання клієнтів або надання заохочення для придбання послуг, а також для дослідження рівня задоволеності клієнтів від наданих послуг і поліпшення їх якості.

2.8 Для реалізації цілей, передбачених п. 2.6 цієї Угоди, Компанія має право надсилати листи, повідомлення та інформаційні матеріали на поштову (домашню та/або електронну) адресу Користувача, а також надсилати SMS-повідомлення, здійснювати дзвінки на вказаний у Бланку телефонний номер.

3. Отримання, обробка та використання даних

3.1 Компанія використовує Персональні дані, що зібрані виключно на Сайті або надані Користувачем за допомогою телефонного зв'язку, телефаксу або електронної пошти, та були оброблені персоналом Компанії.

3.2 Персональні дані, добровільно надані Користувачем для цілей, зазначених у п. 2.6. цієї Угоди, обробляються вручну або за допомогою електронних засобів відповідно до вимог, встановлених Законом України "Про захист персональних даних" від 1 червня 2010 року № 2297-VI.

3.3 Компанія має право завантажувати на комп'ютер Користувача файли Cookie (якщо Користувач не обмежив дану можливість у своєму веб-браузері), а також отримувати, зберігати, обробляти і використовувати інформацію, що міститься в Cookie.

3.4 Під час використання Користувачем Сайту програмно-апаратний комплекс, на якому розміщено Сайт, автоматично зберігає, обробляє та використовує дані Користувача, що не відносяться до Персональних даних, наприклад: IР-адресу Користувача, дані про місцезнаходження Користувача, що можуть бути визначені за допомогою його IР-адреси, файли Cookie, а також статистична інформація про активність Користувача.

3.5 Компанія має право Обробляти Персональні та інші дані Користувача протягом усього терміну, який необхідний для реалізації цілей, зазначених у п. 2.6. цієї Угоди, якщо інші терміни не передбачені чинним законодавством України.

4. Доступ до персональних даних

4.1 Компанія бере на себе зобов'язання забезпечити захист Персональних даних від несанкціонованого доступу третіх осіб, не розповсюджувати і не передавати дані будь-яким третім особам з порушенням умов цієї Угоди.

4.2 Користувач має право змінити або видалити свої Персональні дані, які перебувають у Компанії, направивши на контактну адресу Компанії, вказану на Сайті, відповідну вимогу.

4.3 Компанія не несе відповідальності за поширення Персональних даних Користувача, а також за інші збитки, заподіяні Користувачеві за умови його недбалого ставлення до забезпечення безпеки та захисту Персональних даних.

5. Права суб'єкта персональних даних

5.1 Відповідно до статті 8 Закону України "Про захист персональних даних" від 1 червня 2010 року № 2297-VI суб'єкт персональних даних має право:

1) знати про місцезнаходження персональних даних, що містять його персональні дані, їх призначення та найменування, місцезнаходження та/або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних, дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, установлених законом

2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, включаючи інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані

3) на доступ до своїх персональних даних

4) отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи зберігаються його персональні дані у відповідній базі персональних даних, а також отримувати зміст його персональних даних, що зберігаються у відповідній базі персональних даних

5) пред'являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних

6) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати

7) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних

6. Прикінцеві положення

6.1 З метою надання послуг своєчасно і в повному обсязі, Компанія залишає за собою право запросити додаткові дані у Користувача. Ці дані будуть використані тільки з метою, для якої вони будуть надані.

6.2 При використанні Сайту і зв'язку з ТОВ "Валіон Харків" за допомогою електронних засобів, кожен (відвідувач) Користувач розуміє і погоджується з тим, що його Персональні дані (файли - Cookie, інформація пов'язана з IP-адресою та інша системна інформація) будуть оброблені у спосіб, відповідно до цієї Угоди.